Dordogne - Flora & Fauna
FLORA

 

 

 

Ca. 60% van de Périgord wordt bedekt door bossen. In de Périgord Noir staan vooral eikensoorten als truffeleik en steeneik, maat ook haagbeuken.
Op de kalksteenplateaus wordt het landschap gedomineerd door ontboste droge graslanden met vooral jeneverbes en brem, maar ook orchideeën die goed tegen de hitte en de schrale bodem kunnen.

 


FAUNA

 

 


De fauna van de Dordogne kenmerkt zich niet door de aanwezigheid van veel grote dieren. De vlinderwereld is zeer divers.De rijk voorradige insecten lokken natuurlijk veel vleermuizen. Veel voorkomende zoogdieren zijn: dassen, marters, vossen, wilde zwijnen, reeën en veldmuizen.
Door de aanwezigheid van veel water is het met de visstand goed gesteld: snoek, baars, karper, alvertje, barbeel, brasem, voorn, zeelt en (fario)forel komen in groten getale voor.
Ook de vogelwereld is afwisselend te noemen met blauwe reiger, snip, waterhoen, valk, sperwer en steenarend.